Mururestid ehk pinnasekaitse restid teede, parklate ja haljasalade rajamiseks ning nõlvade kindlustamiseks.